Kunskapsloftet


En viktig uppgift för Föreningen Svartviks Kulturarv är

att vårda och visa våra samlingar

Sedan 1990-talet har vi bedrivit studiecirklar, skrivit artiklar och arrangerat Svartviksdagar. För varje år utvecklas verksamheten ytterligare och under sommartid finns fler program och aktiviteter att ta del av

Ulla och Elfon Finnström letar bland Yngve Öhrbergs bilder. På väggen ser man en av Hans Åströms Svartviksmotiv. Bild från förra biblioteket i herrgårdens norra flygel. Foto: Kenth Wiklund, 2002.

Ulla och Elfon Finnström letar bland Yngve Öhrbergs bilder. På väggen ser man en av Hans Åströms Svartviksmotiv. Bild från förra biblioteket i herrgårdens norra flygel. Foto: Kenth Wiklund, 2002.

Fler bilder finns i Bildarkiv

Kunskapsloftet består av ett bibliotek och ett forskarrum. Här ordnas program även under vintertid. Sedan 2004 i nya lokaler ovanför Café Svartvik.

Biblioteket

I biblioteket finner Du:

Böcker och annan litteratur, som är ordnad enligt bibliotekens klassifikationssystem. Det finns elevarbeten från gymnasium och akademiska uppsatser, broschyrer om Svartvik och Svartviksdagar mm. Observera att det är ett referensbibliotek och inget är till hemlån.

Fotosamlingar av olika slag. Flera pärmar med bilder av Hans Åström. Du finner kopior av Yngve Öhrbergs bilder i blädderställ och fotokopior av olika andra fotografier i pärmar.

Vi vill veta mer om bilderna: Vem är det vi ser? Vad gör man och när är bilden tagen? Kanske finns det en historia att berätta kring en ganska alldaglig bild. Vi vill höra den och dokumentera den. Tala med någon av oss i Svartviks Kulturarv.

Tidningar från förr. Tidningsnotiser och artiklar om Svartvik från 1842 och fram till 1890-talet. Du finner dem i pärmhyllan.

Mera pärmar att forska i. På pärmhyllan hittar Du en lång rad pärmar med kopior av foton, tidningsklipp, intervjuer, om byggnader som herrgården, kyrkan, de två sågarna, hyvleriet, sulfitfabriken mm.

Något för släktforskare. Ett begränsat urval mikrokort från Svartvik. Det finns stora luckor pga av en brand. Invid mikroläsaren finns en förteckning över vilka som bodde i olika hus under 1930-talet.

En dator med möjlighet att visa DVD och CD-rom, via Internet kan bilder tas hem och visas på storbildsskärm. Svartviks historik finns som ett 6 minuter långt bildspel.

I samarbete med Sundsvallsminnen digitaliserar vi efterhand våra samlingar.

Forskarrummet

Innan ett material kan göras tillgängligt, måste de bearbetas på olika sätt. Fotonegativ skall förvaras i särskilt klimat och i likhet med andra original, registreras och kopieras innan de kan ställas ut. Därför har vi även ett Forskarrum med material, som inte är tillgängligt utan särskilt medgivande.

I Forskarrummet har vi vårt föreningskontor och här kan projektanställda och föreningens ideellt projektarbetande få plats.

Kontakt angående våra samlingar: kunskapsloftet@svartvikskulturarv.se.

Kunskapsloftet är öppet  och bemannat på Arkivens dag i november och under Svartviksdagarna sista helgen i augusti.

.