Svartviks Industriminnen


EU projektet Svartviks industriminnen invigdes 15 juni 2002.

En andra etapp av projektet pågick till 2005

Svartviks Kulturarv har flera lokala föreningar som medlemmar och nominerar ledamöter till Föreningen Svartviks industriminnen.

I Föreningen Svartviks industriminnen möts offentligt, privat och ideellt. Föreningen består av: Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland, LO, SCA och representanter från det lokala föreningslivet. Det övergripande målet med verksamheten beskrivs så här i föreningens stadgar: ”…verka för att verksamheter tillförs området på ett sådant sätt att sundsvallsregionens industrihistoria berättas och levandegörs i en för allmänheten attraktiv miljö, att mark-, och vattenområden, byggnader, anläggningar och föremål vårdas och bevaras för framtiden”.

Svartviks industriminnen: Länk

Aktuell information finner du i vår Kalender och Visning/Guidning