Svartvikstornet i Myre


Vi bygger en kopia av Svartvikstornet som kommer att vara på plats här i Myre under maj månad.
Det blir en portal till vår fantastiska omnejd med en turistinformation
Bygget sker med stöd av Jordbruksverket
    

Vill du veta mer får du gärna höra av dig till Margareta 0707 964269