Svartviks Kyrka


kyrkanKyrkan byggdes 1851. James Dickensson var initiativ-tagare till byggandet av kyrkan under varvsepoken. Samtidigt byggdes en prästgård och 1854 en skola i Svartvik. När kyrkan invigdes 1851 användes den både som skola och kyrka. 1973 övertog Njurunda församling kyrkan från SCA.

Den första prästen hette PM Klockhoff. Han var både präst och folkskollärare. De två första åren undervisade Klockhoff i den nya kyrkan, innan skolan kunde använ-das som byggdes 1854.

Kyrkan har renoverats vid fem tillfällen, 1872, 1917, 1940, 1973 och 2009. Renoveringen som skedde 1872 var nog den mest omfattande. Då togs tornet bort som ursprungligen fanns på takets mitt, en utbyggnad med frontespice utefter östra väggen avlägsnades. Ett torn med spira och urtavla byggdes på norra gaveln av kyrkan. Orgelverket byggdes 1874.

1916-17 genomfördes en större restaurering av kyrkan där den i stort sett fick sitt nuvarande utseende.

Till sin dotters bröllop 1917 lät Disponent Barth kyrkan få en ny predikstol, bänkutrustning samt även ett vapenhus som ingång. Den inre dekorationen utfördes troligen av en konstnär vid namn Holmqvist. Brudparet fick hög-tidligen gå på en röd matta som rullades ut mellan herrgården och kyrkan.

1940 genomfördes en ny renovering och 1973 målades kyrkan utvändigt. 2009 renoverades fasaden för tredje gången.

1881 uppfördes ett nytt skolhus, det stod ungefär där Svartviks sulfitfabrik senare kommer att ligga. 1918 byggdes det nuvarande skolhuset.